ผลงานของเรา

"สั่งตัดสูท สร้างสรรค์ได้ที่เรา ร้านสูท" ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ร้านสูท พพร ได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ขอขอบคุณทุกองค์กร ที่มอบความไว้วางใจ

ตัวอย่างบางส่วน บริษัท, ห้างร้าน, หน่วยงานรัฐ ,หน่วยงานเอกชน ,มหาวิทยาลัย,โรงเรียน,ธุรกิจโรงแรม และอื่นๆที่เคยร่วมงาน

 • บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด
 • บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
 • ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • อยุธยา อลิอันซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บัตรเครดิต กรุงไทย จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟาร์ม โชคชัย จํากัด
 • บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด
@2018 PHAPORN.COM. ALL RIGHTS RESERVED..
Powered by iReadyWeb.com