เสื้อสูทองค์กร ชายหญิง

"สั่งตัดสูท สร้างสรรค์ได้ที่เรา ร้านสูท" ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน "ยาวนานกว่า 30 กว่าปีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร"

รับตัดสูทองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย, คณะครู-อาจารย์,โรงเรียนสมาคม, หน่วยงานราชการ, บริษัทเอกชน, สหกรณ์ออมทรัพย์, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจประกัน,โรงพยาบาล เป็นต้น มีทั้งงานไซส์ S/M/L/XL/XXL และงานวัดตัว พร้อมมีบริการปักโลโก้ และเน้นรูปแบบที่ทันสมัย 

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการใส่เสื้อสูทมีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

ทุกๆ ธุรกิจต่างมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทโดดเด่น มีเอกลักษณ์เหนือคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี และ การดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพแล้ว เสื้อสูทพนักงาน ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนแบรนด์ของบริษัทท่านอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องประสานงานเป็นประจำกับสาธารณชน กับผู้บริโภค หรือสังคมภายนอก ซึ่ง เสื้อสูท จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า(good image of the organization and the customer) ทำให้บริษัทกลายเป็นที่รู้จัก ผลดีของเสื้อสูท องค์กรไม่ได้มีแค่ในมุมของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน

ตารางราคา

รายการ ราคาเริ่มต้น
ตัดเฉพาะเสื้อสูท 1,700 บาท
ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กางเกงชาย) 2,200 บาท
ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กระโปรง) 2,200 บาท
ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กางเกงหญิง) 2,200 บาท
ปักโลโก้องค์กร กรุณาสอบถาม
หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาสำหรับเนื้อผ้าเริ่มต้น ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเนื้อผ้าและจำนวนที่สั่งตัด
@2018 PHAPORN.COM. ALL RIGHTS RESERVED..
Powered by iReadyWeb.com